Dołącz do nas!

Wypełnij formularz i prześlij nam swoje zgłoszenie. Skontaktujemy się z Tobą.

[CONTACT_FORM_TO_EMAIL]


Klikając „WYŚLIJ”, wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej przez PSW z siedzibą w Krakowie ul. Kwartowa 26/8, 30-419 Kraków w celach informacyjnych, marketingowych związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 – dalej Ustawa).
Jednocześnie oświadczasz, że zgodnie z art. 24 ust.1 Ustawy zostałem/am poinformowana, iż:
• administratorem moich danych osobowych jest PSW,
• moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach informacyjnych i marketingowych Stowarzyszenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
• posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia,
• podanie PSW moich danych osobowych jest dobrowolne,
• na podstawie art. 32 ust.1 pkt.7 Ustawy przysługuje mi prawo do wniesienia, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

Latest posts by PSW (see all)